CTY Cổ Phần May Quốc Tế Softie Company

Địa chỉ: Lầu 3 – Tòa nhà Lữ Gia – Số 70 Lữ Gia – Phường 15 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh

Xuất khẩu: 0989.888.999

Văn Phòng: 0989.888.888

Fax: 989.888.999 – 989.888.888

Email: support@softie.com.vn

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 011222999

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh